Mladen Vujić

Mladen Vujić


Biografija

Group Controlling and Reporting Manager

Ima 7 godina iskustva u finansijskom sektoru. Od septembra 2015. je zaposlen u kompaniji Moji Brendovi kao Senior Group Financial Analyst, gde je učestvovao na izradi konsolidovanih izveštaja, budžetiranja i uspostavljanja internih kontrola, politika i pocedura kao i praćenja i poboljšanja procesa izveštavanja, u kontroli finansijskih izveštaja. Pre nego sto je došao u kompaniju Moji Brendovi, bio zaposlen u kompaniji “EY” (Ernst & Young), kao Senior u odeljenju Transakcionog Savetovanja, gde je bio uključen na brojnim due diligence projektima, kako na strani kupaca tako i na strani prodavca. Aktivno je učestvovao na projektima vrednovanja kompanija i poslovnog modeliranja. Karijeru je započeo u kompaniji Hypo Alpe Adria Banci, gde je proveo nesto vise od godinu dana. Završio je Ekonomski fakultet, poseduje ACCA diplomu i CFA level III je kandidat.