Jelena Đuričić

Jelena Đuričić


Biografija

Group Controlling and Reporting Manager

Ima 10 godina iskustva u finansijskom sektoru. Od 2012. je bila zaposelna u Antenna Grupi, Grčka, kao Internal Audit and Policies Compliance Manager SEE, a nakon toga kao Group Controlling Manager SME. Poseduje značajno iskustvo u implementiranju internih kontrola, politika i pocedura kao i praćenja i poboljšanja procesa izveštavanja, u kontroli finansijskih izveštaja, informacionih sistema i interne kontrole kako bi se osiguralo dobro upravljanje i izveštavanje. Karijeru je započela u kompaniji KPMG, revizorsko-konsultanskoj kući, gde je provela preko 6 godina kao Assistant Manager, i bila zadužena za reviziju i evaluaciju kompanija u različitim sektorima, ukljućujući proizvodna, uslužna i trgovinska preduzeća. Tokom rada u KPMG-u bila je uključena i u due dilgance projekte, kako na strani kupaca tako i na strani prodavca. Završila je Ekonomski fakultet i u procesu je sticanja ACCA diplome.