Imlek farmerima donirao opremu vrednu pola miliona evra

Imlek farmerima donirao opremu vrednu pola miliona evra

Beograd, 12. jun 2017. – Imlek, regionalni lider mlečne industrije, za svoje farmere je nabavio poljoprivrednu opremu u vrednosti od pola miliona evra. Vredne mašine koristiće članovi dva reprezentativna udruženja proizvođača sirovog mleka. Nova mehanizacija će Imlekovim dobavljačima sirovog mleka pomoći da povećaju sopstvenu proizvodnu efikasnost, ali i kvalitet sirovog mleka. Značajnim investiranjem Imlek opravdava reputaciju lidera koji posluje u skladu sa evropskim i svetskim standardima.

„Imlek svoj uspeh u jednom delu duguje svojim najznačajnijim partnerima, proizvođačima sirovog mleka. Stoga, pored značajnih finansijskih sredstava koja su izdvojena za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije, pomoć se realizuje i kroz kratkoročne i dugoročne finansijske pozajmice, ali i kroz različite vrste edukacije. Posebno je značajna činjenica da Imlek svim svojim farmerima kontinuirano obezbeđuje sigurnost u pogledu otkupa sirovog mleka odnosno isplate za preuzeto sirovo mleko što se godinama unazad obavlja tačno i precizno, bez kašnjenja. Ovakvu poslovnu praksu nastavićemo i ubuduće u cilju unapređenja proizvodne efikasnosti i količinskog rasta proizvodnje sirovog mleka na farmama naših kooperanata“, izjavio je Darko Samardžija, regionalni direktor operacija Imleka.